Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.10.−14.10.2020 tekemien päätösten seuraaminen

27. / 621 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.10.−14.10.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 8.10.−14.10.2020 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Ylläpito, yleiset alueet, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, talotekniikka, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi