Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

6. / 45 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 09 - 10/2020, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2020§
Toimitusjohtaja38 - 47
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja22 - 27
Kunnossapito, yksikön johtaja 11 - 14
Liikennöinti, yksikön johtaja 3

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Petri Lumijärvi, asiantuntija, puhelin: 09 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi