Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

11. / 191 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 44-45/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja105 - 113
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja11
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja 
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja65 - 69
Kunnossapito, yksikön johtaja 28 - 33
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi