Ilmoitusasiat

2. / 40 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.1.2019 § 8

Tonttien myyminen ja kiinteistökaupan esisopimusten hyväksyminen
(Sörnäinen, Kalasatama)

HEL 2018-001827 T 10 01 01 01

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Rastila, tontit 54010/1 ja 3 sekä katualueet (piirustus nro 12509): Retkeilijänkatu 11–15. Alue sijaitsee Rastilankallion alueella Retkeilijänkadun, Retkeilijänsillan ja metroradan välissä.

HEL 2017-001092

Helsingissä 8.1.2019

Kaupunginkanslia

Seuraavat kaupunginvaltuuston 7.11.2018 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Malmi, Tattariharju, liikenne- ja suojaviheralue, Suurmetsä, Jakomäki, liikenne- ja suojaviheralue, Mellunkylä, Kivikko, liikenne-, erityis- ja suojaviheralue sekä kaupunginosan raja, Malmi, Tattariharju, tontit 38171/28–30 ja liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysalueet, Suurmetsä, Jakomäki, liikennealue, Mellunkylä, Kivikko, tontit 47046/37, 47098/5, kortteli 47099 sekä katu- ja liikennealue (piirustus nro 12480, Tattarisillan eritasoliittymä): Alue sijaitsee Lahden- ja Porvoonväylillä Kehä I:n liittymän koillispuolella sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla.

HEL 2016-009691

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontti 54178/2 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 54170 (piirustus nro 12485, Vuosaaren uusi lukio): Mosaiikkiraitti 2. Alue sijaitsee Vuosaaren metroaseman läheisyydessä.

HEL 2016-014143

Helsingissä 8.1.2019

Kaupunginkanslia

Seuraava kaupunginvaltuuston 14.11.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Itä-Pasila, kortteli 17028 (piirustus nro 12391): Asemamiehenkatu 3, Kellosilta 8, Junailijankuja 9.

HEL 2015-012095

Helsingissä 9.1.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho