Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 8.2.-14.2.2024

§ 3

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 8.2.-14.2.2024

Apulaispormestari

Päätös

Apulaispormestari päätti, ettei hän ota kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 8.2.−14.2.2024 tekemiä päätöksiä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin
mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta ei kokoonnu viikolla nro 8, jolloin lautakunnalle ei voida antaa tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 8.2.−14.2.2024 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Asemakaavoitus, itäinen alueyksikkö, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, myynti- ja vuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 5, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 1, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi

Päättäjä

Anni Sinnemäki
apulaispormestari