Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

11. / 11 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.11.2020 § 328 asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Kvsto 9.12.2020 § 352 asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Kvsto 9.12.2020 § 355 asia/6

Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2019-004956 T 00 03 00

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.12.2020 § 857 asia/12

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020
HEL 2020-011582 T 02 08 00

Khs 7.12.2020 § 858 asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49
===
liikenneliikelaitos 3.12.2020
===

Khs 10.12.2020 § 860 asia/2

Aamukouluasia: Euroopan unionin elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma
HEL 2020-012754 T 02 05 02

Khs 14.12.2020 § 864 asia/4

Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen
HEL 2020-010765 T 02 02 00

Khs 14.12.2020 § 865 asia/5

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2020-013242 T 02 02 00

Khs 14.12.2020 § 880 asia/20

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020
HEL 2020-011582 T 02 08 00

Khs 14.12.2020 § 883 asia/23

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Konsernijaosto (Koja)

Koja 14.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 7.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Pormestari 28.12.2020 § 113

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Pormestari päätti, ettei hän ota kaupunginhallituksen käsiteltäväksi seuraavien viranomaisten viikoilla 51-52 tekemiä päätöksiä:
===
liikenneliikelaitos 17.12.2020
===

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi