Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 8 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Martina Houtsosen ja Kimmo Niemelän sekä varatarkastajiksi jäsenet Ville Elomaan ja Anna Laineen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Antti Hytti