Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 123

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa
 • valtuutettu Perttu Hillmanin ym. aloite yhtenäisestä rantaraitista ja opastuksesta Lauttasaareen
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin ydinkeskustaan järjestettävistä kierrätyskonteista metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen
 • valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite paikallisrahaselvityksestä
 • valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite merellisestä tapahtumakeskuksesta Helsinkiin
 • valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite kohtuuhintaisuuden selkeyttämisestä kaupungin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa
 • valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite trans- ja muunsukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä
 • valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumiseksi Helsingissä
 • valtuutettu Katju Aron ym. aloite häirintäyhteyskanavasta nuorille
 • valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin omistamien toimitilojen ja niiden pihapiirien alueittaisesta ylläpitohuolto-ohjelmasta
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite lapsille ja nuorille laadittavasta digioppimisympäristön työkykykonseptista
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittauksesta
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisten periaatteiden laatimisesta avustuksen saamisen edellytyksenä
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite panttiröörien kiinnittämisestä roskiksiin ja katuvalotolppiin vahvistamaan Helsinkiä valkeana kaupunkina
 • valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite raitiovaunulinjasta Jätkäsaaresta Bulevardin kautta
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite Hernesaaren tapahtuma-alueiden ympäristömelua estävästä rakentamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje