Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 263 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Juha Hakola ja Outi Alanko-Kahiluoto sekä varalle valtuutetut Ville Jalovaara ja Terhi Peltokorpi.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valtuutetut Juha Hakola ja Outi Alanko-Kahiluoto sekä varalle valtuutetut Ville Jalovaara ja Terhi Peltokorpi.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje