Ilmoitusasiat

2. / 442 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.8.2018 § 218

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman
Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen
(Sörnäinen, tontti 10591/1)

HEL 2018-004984 T 10 01 01 02

Kvsto 29.8.2018 § 219

Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162)

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Kvsto 29.8.2018 § 220

Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478)

HEL 2017-009234 T 10 03 03

Kvsto 29.8.2018 § 221

Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muuttaminen (nro 12491)

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Kvsto 29.8.2018 § 222

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440)

HEL 2016-003580 T 10 03 03

Kvsto 29.8.2018 § 223

Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 12495)

HEL 2014-013971 T 10 03 03

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho