Kokouksessa jätetyt aloitteet

12. / 322 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Seija Muurisen aloite gerontologisten sairaanhoitajien palkkaamisesta terveysasemille
  • valtuutettu Alviina Alametsän aloite matalan kynnyksen keskusteluavun kokeilusta osana päihdehoitoa
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite monipuolisista uintimahdollisuuksista Jätkäsaareen
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite palveluverkko-oppaista Helsinkiin
  • valtuutettu Ajak Majokin alote nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumisen ennaltaehkäisystä

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje