Ilmoitusasiat

7. / 46 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2018 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2018 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastuslautakunnan kauden päätöstilaisuus

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä