Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

15. / 60 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 28.2.2018 § 53, asia/5

Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen
HEL 2018-000354 T 02 02 00

Kvsto 28.2.2018 § 54, asia/6

Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12455)
HEL 2015-010879 T 10 03 03

**********
Kvsto 14.3.2018 § 59, asia/3

Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet
HEL 2018-001501 T 02 02 01

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 12.2.2018 § 86, asia/3

V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen
HEL 2018-000354 T 02 02 00

Khs 12.2.2018 § 95, asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 8.2.2018
===

Khs 26.2.2018 § 97, asia/2

V 14.3.2018, Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet
HEL 2018-001501 T 02 02 01

Khs 26.2.2018 § 100, asia/5

V 14.3.2018, Laajasalon Kruunuvuorenrannan Kaivoskallion huviloiden asemakaavan muutos (nro 12405)
HEL 2016-002627 T 10 03 03

26.2.2018 § 102, asia/7

Länsimetron liikennöinnin ajankohtaiskatsaus
HEL 2018-001179 T 00 01 05

Khs 5.3.2018 § 119, asia/3

V 14.3.2018, Malmin Latokartanontien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12274)
HEL 2012-009217 T 10 03 03

Khs 5.3.2018 § 123, asia/7

Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallitukselle osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen siirtäminen
HEL 2015-002684 T 02 02 02

Khs 5.3.2018 § 127, asia/11

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta
HEL 2018-001375 T 03 00 01

Khs 5.3.2018 § 135, asia/19

§ 135
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 1.3.2018

Khs 12.3.2018 § 139, asia/4

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi
HEL 2017-013292 T 00 01 02

Khs 12.3.2018 § 153, asia/19

Kaupunkistrategian mittarit
HEL 2018-001538 T 00 01 02

Khs 12.3.2018 § 155, asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 8.3.2018
===

Khs 19.3.2018 § 162, asia/6

Terassien aukioloajat Helsingissä
HEL 2017-012563 T 00 00 02

Khs 19.3.2018 § 170, asia/14

Raitioliikenteen kehittämisohjelma
HEL 2017-010566 T 08 00 02

Kaupunginhallituksen konsernijaosto (Koja)

Koja 12.2.2018 § 12, asia/7

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten edustus yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa
HEL 2017-012286 T 00 00 02

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Keja)

Keja 19.3.2018 § 16, asia 2

Tallinna-tunnelin esiselvityksen tulokset
HEL 2018-002629 T 04 03 01

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström