Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 118 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Hannu Oskala ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Hannu Oskala ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje