Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

49. / 787 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Laura Korpisen aloite yksityisautoilun huomioimisesta Helsinkiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa
  • valtuutettu Anna Lemströmin aloite oppilaiden anonyymistä ilmoituskanavasta opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta ilmoittamiseen

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite roskakorien lisäämisestä Vuosaareen
  • valtuutettu Mika Raatikaisen aloite Hämeentien palauttamisesta ajoneuvoliikenteen käyttöön Hakaniemen silta- ym. töiden ajaksi
  • valtuutettu Anna Karhumaan aloite koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantamisesta
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite meluaidan saamisesta Herttoniemeen
  • valtuutettu Elisa Gebhardin aloite moottoriajoneuvojen melunvalvontajärjestelmien käyttöönotosta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2022 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi