Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 414 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Mukhtar Abibin ja varatarkastajaksi jäsen Seppo Koskisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Laura Varjokari