Kokouksessa jätetyt aloitteet

9. / 26 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite yleisö-wc:stä Katajanokan jalkapallokentän lähelle

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite monikielisestä Helsingistä
  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite päiväkotien ja koulujen pihojen kilpailutuksesta

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite liikennevaloista Gustav Pauligin kadun ja Vuotien risteykseen

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje