Ilmoitusasiat

7. / 22 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastusviraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2021 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2021 arviointien etenemisestä ja arviointisuunnitelman toteutumisesta.

Sosiaalinen media ja tarkastustoimi

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö kertovat sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvistä kaupungin käytännöistä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä