Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 76 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Markkinaoikeuden päätös 28.3.2018

Uudenmaan Tehopesu Oy:n valitus Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan hankintapäätöksestä 13.6.2017 § 16.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 9.4.2018 § 196, asia/7

V 25.4.2018, Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma
HEL 2016-014135 T 08 00 02

Khs 9.4.2018 § 197, asia/8

V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)
HEL 2014-003386 T 10 03 03

Khs 9.4.2018 § 206, asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 5.4.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström