Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

3. / 30 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus tullee käsittelemään HKL:n toimitusjohtajan valintaa maaliskuussa. Virkaan esitetään hankepäällikkönä toimivaa Saara Kantoa.

Saara Kanto esittäytyi johtokunnalle asiakohdassa 28 §.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen