Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 213 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Atte Kaleva, tilalle Seida Sohrabi
 • Pia Pakarinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
 • Nina Suomalainen, tilalle Matti Niiranen
 • Outi Alanko-Kahiluoto, tilalle Sanna Vesikansa
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Atte Harjanne, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Shawn Huff, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Elisa Gebhard, tilalle Thomas Wallgren
 • Erkki Tuomioja, tilalle Jukka Järvinen
 • Veronika Honkasalo, tilalle Laura Kolehmainen
 • Mia Haglund, tilalle Ajak Majok
 • Titta Hiltunen, tilalle Meri Valkama
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Sandra Hagman
 • Petra Malin, tilalle Anna Lemström
 • Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen
 • Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje