Kaupunginvaltuuston 24.8.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

14. / 578 §

Kaupunginvaltuuston 24.8.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.8.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

195 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

196 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

197 §, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Ei toimenpidettä.

198 §, Ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta

Ei toimenpidettä.

199 §, Ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta

Asia poistettiin.

200 §, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kahden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

201 §, Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi pelastuslautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

202 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

203 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

204 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

205 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

206 §, Helsingin kaupungin äänestysaluejaon muuttaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote digi- ja väestötietovirastolle.

Tiedoksi rakennusvalvontapalveluille sekä kartat ja paikkatiedoille.

207 §, Päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Toivomusponsi kaupunginkansliaan vastattavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

208 §, Oulunkylän Siltavoudintie 9-11 ja Mäkitorpantie 18-20 asemakaavan muuttaminen nro (12742)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle, kaavamuutoksen hakijoille, päätöksestä tiedon pyytäneille sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle.

209 §, Talin liikuntapuiston itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12724)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle, kaavamuutoksen hakijalle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

210 §, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite kaupunginvaltuuston hybridikokousten palauttamisesta

Ei toimenpidettä.

211 §, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovista seinälaatoista

Ei toimenpidettä.

212 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna