Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 50 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Sini Korpinen, tilalle Seida Sohrabi
 • Jenni Pajunen, tilalle Laura Rissanen
 • Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Reetta Vanhanen, tilalle Sanna Vesikansa
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren
 • Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Elina Kauppila, tilalle Sandra Hagman
 • Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Mika Raatikainen, tilalle Marko Kettunen
 • Laura Korpinen, tilalle Strandén
 • Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja
 • Marcus Rantala, tilalle Petrus Pennanen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Pilvi Torsti, tilalle Fardoos Helal

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Outi Alanko-Kahiluoto
 • Timo Harakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje