Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

5. / 161 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 23.9.2020 § 230 asia/14

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi
HEL 2019-012944 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 28.9.2020 § 592 asia/3

V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546)
HEL 2017-005378 T 10 03 03

Khs 28.9.2020 § 599 asia/10

V 7.10.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta
HEL 2020-002462 T 00 00 03

Khs 28.9.2020 § 606 asia/17

V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista
HEL 2020-005564 T 00 00 03

Khs 28.9.2020 § 619 asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 39

===
liikenneliikelaitos 24.9.2020
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 21.9.2020 § 80 asia/7

Helsingin yhteisöraportti 2/2020
HEL 2020-006287 T 00 01 05

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi