Ilmoitusasiat

2. / 359 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 1.6.2022 § 140

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Kvsto 1.6.2022 § 144

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12)

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Kvsto 1.6.2022 § 145

Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665)

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Kvsto 1.6.2022 § 146

Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12743)

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022, § 69, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47201/2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12421, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1.

HEL 2014-004718

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12421
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12421

Helsingissä 12.5.2022

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Pohjoiskaari 34–38

Kaupunginvaltuuston 30.3.2022, § 80, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31024/5, piirustus nro 12640, Pohjoiskaari 34–38.

HEL 2019-010330

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12640
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12640

Helsingissä 19.5.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi