Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 256 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Nora Grotenfelt ja Suldaan Said Ahmed sekä varalle valtuutetut Laura Korpinen ja Shawn Huff.

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valtuutetut Nora Grotenfelt ja Suldaan Said Ahmed sekä varalle valtuutetut Laura Korpinen ja Shawn Huff.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje