Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

21. / 137 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 23-31/2020, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2020§
Toimitusjohtaja89 - 105
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja5 - 7
Infra ja kalusto, yksikön johtaja61 - 89
Kunnossapito, yksikön johtaja 28 - 30
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi