Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 82 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Sini Korpinen, tilalle Laura Rissanen
 • Nina Suomalainen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Outi Alanko-Kahiluoto, tilalle Nina Miettinen
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Osko Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa
 • Shawn Huff, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, tilalle Oula Silvennoinen
 • Eveliina Heinäluoma, tilalle Jukka Järvinen
 • Tuula Haatainen, tilalle Thomas Wallgren
 • Pilvi Torsti, tilalle Nita Austero
 • Elisa Gebhard, tilalle Jenni Hjelt
 • Erkki Tuomioja, tilalle Fardoos Helal
 • Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen
 • Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio
 • Pia Kopra, tilalle Marko Kettunen
 • Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja
 • Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa
 • Mikael Jungner, tilalle Oona Hagman

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Timo Harakka
 • Mari Holopainen
 • Otto Meri
 • Ajak Majok
 • Anni Sinnemäki
 • Sanna Vesikansa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje