Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 13 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

7.1.2019, 2 §
Kuvatallenteiden ja konsolipelien hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto

15.1.2019, 3 §
Edustaminen kalatalousalueiden sekä yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa

Hallintojohtaja

11.1.2019, 2 §
Kirjastot.fi-palveluiden kehittäminen 2016 -hanke

11.1.2019, 3 §
Suomen elokuvasäätiön avustuksen hakeminen, toimintatuki Malmitalon Kino Helioksen elokuvaesitystoimintaan

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

3.1.2019, 2 §
Puistolan kirjaston siivouspalvelut, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

17.1.2019, 3 §
Hankinta, teosten metatiedot Kirjasampo.fi-palveluun, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kirjastopalvelukokonaisuus

17.1.2019, 4 §
Sijaisten määrääminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden palvelujen päälliköille

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

16.1.2019, 2 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Taidemuseon johtaja

14.1.2019, 2 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Helene Schjerfbeckin puisto, luonnospäätös

Kulttuuripalvelupäällikkö

14.1.2019, 2 §
Kanneltalon kahvilatilojen vuokraaminen

Kumppanuuspäällikkö (YKP)

10.1.2019, 2 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuuspäällikölle, vuoden 2018 avustuspäätökset

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

7.1.2019, 1 §
Liikuntajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

11.1.2019, 2 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien autovauriota

11.1.2019, 3 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Kulosaaressa

15.1.2019, 4 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

15.1.2019, 5 §
Vaatimus laskun hyvittämisestä, Rastila Camping -alueen mökkivuokra

17.1.2019, 6 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien autovahinkoa

Ulkoilupalvelupäällikkö

7.1.2019, 2 §
Maa-alueen vuokraus Meri-Rastilan venesatamasta Vuosillan Veneilijät ry:lle

16.1.2019, 3 §
Maa-alueen vuokraus Hietarannan uimarannan yhteydestä The Park Boys Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

7.1.2019, 1 §
Nuorisoasiainjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi