Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 312 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Atte Harjanne ja Pia Pakarinen sekä varalle valtuutetut Sinikka Vepsä ja Tom Packalén.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valtuutetut Atte Harjanne ja Pia Pakarinen sekä varalle valtuutetut Sinikka Vepsä ja Tom Packalén.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje