Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

11. / 173 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 6.10.2021 § 286 asia/3

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 27.9.2021 § 706 asia/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 38
===
liikenneliikelaitos 23.9.2021
===

Khs 30.9.2021 § 708 asia/2

V 6.10.2021, Helsingin kaupunkistrategia
2021–2025 HEL 2021-009960 T 00 01 01

Khs 4.10.2021 § 712 asia/4

V 13.10.2021, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Khs 4.10.2021 § 715 asia/7

V 6.10.2021, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Khs 4.10.2021 § 731 asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 39
===
liikenneliikelaitos 30.9.2021
===

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 4.10.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi