Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

11. / 23 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 1-2/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja2 - 4
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja2 - 3
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja 
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja2
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja2 - 4
Kunnossapito, yksikön johtaja 2 - 3
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi