Kaupunginvaltuuston 26.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

16. / 632 §

Kaupunginvaltuuston 26.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.9.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 5-8, 10, 17-19, 29, 31, 38
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
9
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
11-16, 20-28, 30, 32-37, 39, 40
Asiat esitellään uudelleen valtuustolle 10.10.2018
 
 
41-45
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna