Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 190 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 3.11.2021 § 328 asia/3

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022
HEL 2021-009559 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 25.10.2021 § 762 asia/19

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman muutostöiden haittavaikutusten minimoinnista
HEL 2021-000781 T 00 00 03

Khs 25.10.2021 § 763 asia/20

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Haagan ja lähialueiden viheryhteyksien turvaamisesta Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa
HEL 2021-000784 T 00 00 03

Khs 25.10.2021 § 765 asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41-42:
===
liikenneliikelaitos 14.10.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 1.11.2021 § 772 asia/7

V 10.11.2021, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lauttaliikennekokeilu Kruunuvuorenrannasta keskustaan
HEL 2021-004206 T 00 00 03

Khs 1.11.2021 782 § asia/17

V 10.11.2021, Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen
HEL 2021-011481 T 02 03 01 00

Khs 1.11.2021 783 § asia/18

V 10.11.2021, Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
HEL 2021-011482 T 02 03 02 00

Khs 1.11.2021 784 § asia/19

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2022
HEL 2021-002432 T 00 00 02

Khs 1.11.2021 785 § asia/20

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2022
HEL 2021-010549 T 00 00 02

Khs 1.11.2021 787 § asia/22

Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä täytäntöönpanopäätös
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Khs 1.11.2021 795 § asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43
===
liikenneliikelaitos 28.10.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 1.11.2021 § 131 asia/4

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi