Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

13. / 834 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite Helsingin rahankäytön avoimuuden lisäämisestä
  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite vähäpäästöiseen liikenteeseen kannustamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Vesa Korkkulan aloite kaupunkilaavuista ja nuotiopaikoista

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2022 jätettiin kolme aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi