Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

13. / 72 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.3.2019 § 100, asia/10

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen
Helsingin kaupungin osalta
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kvsto 13.3.2019 § 101, asia/11

Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2019-000577 T 10 06 00

**********

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 11.3.2019 § 188, asia/19

Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma
HEL 2018-006014 T 00 04 01

Khs 11.3.2019 § 191, asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 7.3.2019
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 18.3.2019 § 200, asia/9

Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit
HEL 2018-001538 T 00 01 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 25.3.2019 § 215, asia 12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 21.3.2019
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 4.3.2019 § 17, asia/4

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2019
HEL 2019-002003 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström