Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

5. / 178 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 40 - 41/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
134 – 139  
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, hallintojohtaja
 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
96 – 97
Kunnossapito, yksikön johtaja
44
Liikennöinti, yksikön johtaja
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi