Kaupunginvaltuuston 3.10.2021 § 332 ja 10.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

25. / 864 §

Kaupunginvaltuuston 3.10.2021 § 332 ja 10.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3. ja 10.11.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

332 §, Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikön 1:n päällikön allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen ja tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

338 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

339 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

340 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

341 §, Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

342 §, Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

343 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontti 200821/1 ja 20830/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

344 §, Kaarelan Honkasuon asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12540)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

345 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Ei toimenpidettä.

346 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite lasten oikeuksien puistosta Koskelaan

Ei toimenpidettä.

347 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lauttaliikennekokeilu Kruunuvuorenrannasta keskustaan

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

348 §, Valtuutettu Perttu Hillmanin aloite yhtenäinen rantareitti Lauttasaareen

Ei toimenpidettä.

349 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Rajasaaren kesäajan palveluista

Ei toimenpidettä.

350 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 13 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna