Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

5. / 207 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 46 - 47/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
159 - 162
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 4
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja 106
Kunnossapito, yksikön johtaja 53 - 54
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi