Ilmoitusasiat

7. / 7 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointisuunnitelman 2022 seuranta ja arviointikertomuksen aikataulu

Arviointipäällikkö esittelee arviointisuunnitelman 2022 toteutumisen ja arviointikertomuksen valmistelun aikataulun.

Arviointisuunnitelman 2023 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo kuluvan vuoden arviointisuunnitelman laadinnasta.

Uusi luottamushenkilöportaali

Tarkastusjohtaja esittelee uutta luottamushenkilöportaalia.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä