Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

6. / 6 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöstä ajalta 13.12.2022-16.1.2023:

1 § 16.1.2023
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösten pitäminen yleisesti nähtävänä

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 13.12.2022-16.1.2023:

9.1.2023 § 1
Tarkastusjohtajan päätösten pitäminen yleisesti nähtävänä
16.1.2023 § 2
Tarkastusviraston toimintasääntö 16.1.2023 lukien

Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 13.12.2022-16.1.2023.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 13.12.2022-16.1.2023:

9.1.2023 § 1 Tarkastusjohtajan päätösten pitäminen yleisesti nähtävänä
16.1.2023 § 2 Tarkastusviraston toimintasääntö 16.1.2023 lukien
Sulje

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä