Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 1 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita
pöytäkirjantarkastajiksi Iida Haglundin ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iida Haglund ja Petrus Pennanen sekä varatarkastajaksi Dani Niskanen.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita
pöytäkirjantarkastajiksi Iida Haglundin ja Sandra Hagmanin sekä varatarkastajaksi Petrus Pennasen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Nuutti Hyttinen