Valtuustoaloite, yksityisten ilotulitteiden käytön kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella.

1. / 228 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Seija Muurinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Nina Suomalainen, tilalle Laura Rissanen
 • Anni Sinnemäki, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Maria Ohisalo, tilalle Jussi Chydenius
 • Amanda Pasanen, tilalle Suvi Pulkkinen
 • Tuomas Rantanen, Nina Miettinen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 • Pentti Arajärvi, tilalle Jukka Järvinen
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 • Petra Malin, tilalle Sandra Hagman
 • Harry Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä
 • Mikael Jungner, tilalle Oona Hagman
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Heimo Laaksonen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Timo Harakka
 • Mari Holopainen
 • Laura Kolbe
 • Hannu Oskala
 • Johanna Sydänmaa
 • Elina Valtonen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje