Kokoonpanon muutos, pelastuslautakunta, eroaminen

27. / 527 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin säännöistä sähköpotkulaudoille Helsingissä
  • Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamisesta vuoteen 2030 mennessä
  • Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Helsingin kaupungin liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon
  • Valtuutettu Oona Hagmanin aloite Merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen

Kaupunkiympäristölautakunta

  • Valtuutettu Aino Tuomisen aloite polttomoottorien rajoittamisesta
    Helsingin keskustan alueella
  • Valtuutettu Matti Niirasen aloite Hesperian esplanadin puiston perusparannuksesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2022 jätettiin kuusi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi