Äänestysaluejaon muuttaminen ja siitä ilmoittaminen

28. / 528 §

Kaupunginvaltuuston 22.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.6.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

181 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

182 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

183 §, Vuoden 2021 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2021

Ei toimenpidettä.

184 §, Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

185 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

186 §, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin poliisilaitokselle.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

187 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

188 §, Tilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta Englantilaisen koulun käyttöön

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 12.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

189 §, Käpylän Pohjolankatu 45 ja 47 asemakaavan muuttaminen (nro 12732)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

190 §, Oulunkylän Maunulan Lampuotilantie 34 ja 36 asemakaavan muuttaminen (nro 12748)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

191 §, Haagan Steniuksenkentän alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12697)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

192 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä ja Helsingin kaupungin hankinnoista

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

193 §, Määräaikainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja toimintatavoista rakentamisen markkinoiden poikkeustilanteen johdosta

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

194 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm