Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 232 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Mia Haglund ja Otto Meri sekä varalle valtuutetut Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Ilkka Taipale.

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valtuutetut Mia Haglund ja Otto Meri sekä varalle valtuutetut Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Ilkka Taipale.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje