Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

39. / 947 §

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.12.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

387 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINVALTUUSTON EHDOTUKSET

383 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

384 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

385 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, pelastuslaitokselle, liikelaitoksille, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

386 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle.

388 §, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, pelastuslaitokselle, liikelaitoksille, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

389 §, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian muutokset

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

390 §, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4)

Kaupunginhallitus valtuuttaa:

  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tai tämän valtuuttama allekirjoittamaan toteutussopimuksen
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tai tämän valtuuttama allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kilpailuun osallistujille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

391 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Kluuvi, Kaisaniemenpuisto)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaisille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

392 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen liike- ja toimistotonteille (Taka-Töölö, Mannerheimintie 46 ja 50)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaisille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

393 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä ja Haaga)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

394 §, Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 12687)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

395 §, Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

396 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo

397 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa

398 §, Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Helsingin oma paikallisraha

Ei toimenpidettä.

399 §, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

400 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta

401 §, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämisestä Helsingissä

402 §, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä

403 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

404 §, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite trans- ja muun sukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä

Ei toimenpidettä.

405 §, Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

406 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan

407 §, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite ulkokoripallon harrastusmahdollisuuksien parantamisesta

408 §, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille

409 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuotannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi

410 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä

Ei toimenpidettä.

411 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 29 - 35 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna