Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen vko 21, 22 ja 23

2. / 78 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen vko 21, 22 ja 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

28.5.2024, 20 §
ERHEPYKÄLÄ

28.5.2024, 21 §
Viiden (5) kiinteistötraktorin hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

28.5.2024, 22 §
Sopimuksen irtisanominen Helmet-palvelusivustoon liittyvien palvelujen toimittamisesta

30.5.2024, 23 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät 1.6.2024 lukien

7.6.2024, 24 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla liikuntapalvelukokonaisuuden johtajalle kesällä 2024

7.6.2024, 25 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuurijohtajalle kesällä 2024

Hallinto (1.6.2024 alkaen toimialan yhteiset palvelut)

Hallintojohtaja

28.5.2024, 17 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntaan aktivoinnin Helsingin kaupungin henkilöstön yksilöllisen ja ryhmämuotoisen liikuntakoutsauksen skaalaamiseen -hankkeelle

Toimialan yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen johtaja

6.6.2024, 1 §
Yhteisten palvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

16.5.2024, 45 § (julk. 20.5.2024)
Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Herttoniemen Linnanrakentajantien perusparannus ja uusimishankkeeseen.

23.5.2024, 46 §
Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Malmin lastenkodin uudisrakennushankkeeseen prosenttirahahankintana

23.5.2024, 47 §
Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisen optiovuoden käyttäminen

27.5.2024, 48 §
Hankintaesitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Huopalahdenportin täydennysrakennusalueelle prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten

3.6.2024, 49 §
Hankintaesitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Meri-Rastilan päiväkoti Harbonkatu 8:aan prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten

3.6.2024, 50 §
Taideteosten hankinta Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

6.6.2024, 51 §
Taideteosten hankinta Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurin edistämisen päällikkö

28.5.2024, 9 §
Projektiavustukset vuodelle 2024, kulttuurin edistämisen päällikön 4. jako

28.5.2024, 10 §
Vuodelle 2023 myönnettyjen projektiavustusten takaisinperintä

5.6.2024, 11 §
Annantalon kahvilatilojen vuokraus 2Sisters Catering Oy:lle

Kulttuurikeskusten päällikkö

4.6.2024, 2 §
Stoan teatterisalin äänipöydän hankinta

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

21.5.2024, 17 §
Vapautus kirjastomaksuista

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

23.5.2024, 19 §
Vahingonkorvaus koskien esinevahinkoa

28.5.2024, 20 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

31.5.2024, 21 §
Monitoimikoneiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

5.6.2024, 22 §
Hankinta, optio, Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinti

7.6.2024, 23 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

7.6.2024, 24 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapalvelupäällikkö (vs.)

20.5.2024, 19 §
Tapahtuma-avustusten 2024 myöntäminen

Liikuntapaikkapäällikkö

27.5.2024, 16 §
Tilan vuokraus Liikuntamyllystä Voimisteluseura Helsinki VSH ry:lle

31.5.2024, 17 §
Maa-alueen vuokraus Oulunkylästä Oulunkylän Tekonurmi Oy:lle

2.6.2024, 18 §
Veronika Relax Tmi:lle Töölön kisahallista vuokratun liikehuoneiston vuokrasopimuksen päättäminen

2.6.2024, 19 §
Meilahden liikuntapuiston huoltorakennuksesta tilojen vuokraus Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

28.5.2024, 27 §
Maa-alueen vuokraaminen Helsingin Melontakeskus Oy:lle Rajasaaresta pysäköintialueeksi

4.6.2024, 28 §
Tuomarinkylän alueella sijaitsevien maa-alueiden vuokraaminen Tuomarinkylän Maneesi Oy:lle

6.6.2024, 29 §
Pirttimäen ulkoilualueen yhteydessä sijaitsevan kahviotilan vuokraus kalustoineen ja oheistoimintoineen Tmi Ursula Sivulalle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

21.5.2024, 17 §
Tutkimuslupa: Jopo-luokan perehdytys kansio, nuoriso-ohjaajan rooli jopo-luokalla

30.5.2024, 18 §
Tutkimuslupa: The Moral Drama of Street Gangs (MoDS)

3.6.2024, 19 §
Rahoituksen hakemiseksi European Solidarity Corps ESC30-SOL

5.6.2024, 20 §
Etsivän nuorisotyön palveluhankinnan option käytöstä päättäminen

Kumppanuuspäällikkö, itäinen nuorisotyö / kumppanuusyksikkö

6.6.2024, 15 §
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2024

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

5.6.2024, 4 §
Fallkullan kotieläintilan hevosten luovuttaminen vastikkeettomana Ponivilla Oy:lle

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

3.6.2024, 4 §
Toiminnan järjestäminen Rastis-mopohallissa itäisen nuorisotyön alueella Mopoilevat Nuoret ry:n toimesta

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan liikuntajaosto

16.5.2024, 11 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

16.5.2024, 12 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2024

16.5.2024, 13 §
Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen vuonna 2024

16.5.2024, 14 §
Kohdeavustukset 2024

16.5.2024, 15 §
Vuoden 2024 iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämisen avustuksen takaisinperintä

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

21.5.2024, 17 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

21.5.2024, 18 §
Projektiavustukset vuodelle 2024, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

21.5.2024, 19 §
Vuodelle 2023 myönnetyn projektiavustuksen maksaminen vuoden 2024 avustusmäärärahoista

21.5.2024, 20 §
Helsingin kulttuuriperintöpalkinnon arviointiperusteet

21.5.2024, 21 §
Helsingin kulttuuripalkinto ja taitelijapalkinnot 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan nuorisojaosto

30.5.2024, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

30.5.2024, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2024

30.5.2024, § 13
Vuoden 2023 palkkausavustusten käyttö

30.5.2024, § 14
Palkkausavustukset vuodelle 2024

30.5.2024, § 15
Vuoden 2023 toiminta-avustusten käyttö

30.5.2024, § 16
Toiminta-avustukset vuodelle 2024

30.5.2024, § 17
Maunula-Seura r.y.:n nuorisojaoston starttiavustus vuodelle 2024

30.5.2024, § 18
Penthouse RY:n starttiavustushakemus vuodelle 2024

30.5.2024, § 19
Green Habito ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2024

30.5.2024, § 20
Nuorten toimintaryhmän Attention Crew projektiavustuspäätöksen 2023 muuttaminen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Päätöksenteko | Päätökset | Helsingin kaupunki 

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Katja Koskinen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 35098

katja.i.koskinen@hel.fi