Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 79 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Maaret Castrén, tilalle Laura Rissanen
 • Otto Meri, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa
 • Amanda Pasanen, tilalle Nina Miettinen
 • Nasima Razmyar, tilalle Nita Austero
 • Tuula Haatainen, tilalle Fardoos Helal
 • Ilkka Taipale, tilalle Thomas Wallgren
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Mikko Paunio
 • Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin, tilalle Laura Finne-Elonen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje