Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 317 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Mika Ebeling ja Ulla-Marja Urho sekä varalle valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Dan Koivulaakso.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Mika Ebeling ja Ulla-Marja Urho sekä varalle valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Dan Koivulaakso.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje